MVA GROUP spol. s r. o.
Reklamná a produkčná spoločnosť

sídlo:
Radlinského 27
811 07 Bratislava
tel.: +421-2-6252 9403
fax: +421-2-6383 8732
e-mail: miva@mva.sk